matematika online

MAT MAT


MatMat nabízí procvičování základoškolské matematiky, které vede k osvojení a zautomatizování základních matematických dovedností: počítání do 10, číselná osa, sčítání a odčítání do 100, malá násobilka, celočíselné dělení a další.
Procvičování počítání s grafikou přívětivou k dětem, s bezprostředním hodnocením a drobnými odměnami (diamanty). 

Luštěnky

náměty na krátké aktivitky k různým tématům na interaktivní tabuli (nebo doma na PC) pro 1. stupeň
z http://www.rysava.websnadno.cz/
Písanky ke stažení

Pracovní listy pro grafomotoriku a procvičování psaní 
- ke stažení ve formátu pdf nebo jako obrázek
http://pisanka.cz


Volba povolání

Řada krátkých videí, představujících různé profese.

https://m.youtube.com/channel/UCYE0wPrzUGNaYfQvOKegyqA

Virtuální archeologie

http://www.virtualniarcheologie.cz/hrajte-si/

Virtuální archeologie je součástí webového portálu Archeologie na dosah a vznikla jako e-learningová platforma, jejímž cílem je prezentace a edukace archeologického kulturního dědictví se zaměřením na sbírkové fondy. 
Obsahuje několik her - výroba keramiky, vývoj člověka, puzzle...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...