Dokreslovačky – psací písmo

Dokreslovačky – psací písmo: "Materiál slouží k nácviku čtení slov psaných psacím písmem. Porozumění čtenému žák prokáže dokreslováním obrázků na místo slov."

NOGOLOVÁ, Renata. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Dokreslovačky – psací písmo“ [online]. 26. 08. 2010. [cit. 01. 09. 2010]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:

1 komentář:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...