PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím - Český jazyk1-5 - Čtení o pohádkách

PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím - Český jazyk1-5 - Čtení o pohádkách

Pohádkové čtení s porozuměním (odkaz v příloze)

Před použitím je třeba karty vyrobit:

Vystříhněte po řádcích, v polovině přehněte (označeno dvojitou čarou) a slepte.
Vzniknou tak oboustranné kartičky.

Možnosti využití

Karty jsou v krabici – žák přijde, vylosuje si kartu a správně ji přečte (doplní
chybějící slovo).

Skupina dostane všechny karty (promíchané), vytvoří z nich balíček větami nahoru.
Postupně si žáci odebírají karty, čtou před ostatními členy skupiny a doplňují
správná slova. Kontrolu provedou otočením karty. Správně doplněnou kartu si žák
ponechá pro závěrečné hodnocení.
Karty použije vyučující k rozdělení třídy do skupin. Odebere si jen odpovídající
počet karet vhledem k počtu žáků tak, aby ke každé pohádce byl stejný počet karet.
Žáci si karty vylosují, přečtou a vyhledají všechny spolužáky, kteří mají karty ke
tsejné pohádce. Skupina pak může společně pohádku odvyprávět nebo vytvořit
komiks/ilustraci.


zdroj Pavlína Hublová
http://www.lektorkahub.estranky.cz/clanky/cesky-jazyk1-5/cteni-o-pohadkach

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...