Zdravá abeceda

Myslete na výchovu ke zdraví při sestavování plánů na další školní rok!
Pro zdravý životní styl dětí nestačí
  • informace o tom, co "je zdravé"
  • úprava režimu dne či stravování, aby "bylo zdravé"
Děti se musí připravovat na to, že i ony samy mají zodpovědnost za své zdraví
Zdravé návyky si děti vytvářejí opakováním správných rozhodnutí v různých situacích. Zařazujte proto do ročního plánu témata, které podporují zdravé rozhodování dětí. Díky opakovanému setkávání se s tematikou životního stylu si děti vytvářejí a upevňují návyky.
Využijte sadu připravených týdenních tematických celků, které
  • vychází ze situací, které jsou běžné v životě školky
  • obsahují scénáře výuky a sadu pomůcek
  • vychází z cílů RVP MŠ a Školy podporující zdraví
  • jsou ověřeny učiteli MŠ i experty na zdraví.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...