Jak nás ovlivňují média

V příspěvku je uveden příklad výuky mediální výchovy na základní škole speciální. Jsou zde volené metody, jak mediální výuku přiblížit žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací.


PRCHALOVÁ, Miroslava. Metodický portál, Články: „Jak nás ovlivňují média“ [online]. 07. 01. 2011.[cit.07. 01. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...