Karty pro výuku čtení s porozuměním

Na metodickém portálu je publikovaná série 10ti metodických pracovních listů, které vznikly pro výuku češtiny žáků-cizinců. Ke každému příspěvku je přiloženo 10 pracovních karet. Každý metodický příspěvek je zaměřen na jednu tematickou oblast, např. Rodina. Pro dané téma jsou připraveny karty, jejichž cílem je především rozšiřování slovní zásoby. Každá karta se vztahuje k jednomu slovu, karta by měla žákovi pomoci pochopit význam slova, fixovat jeho grafickou podobu a osvojit si ho ve vybraných komunikačně potřebných spojeních.

Pracovní karty z těchto oblastí (níže) jsou ke stažení zde i s metodickými pokyny.
1.- Setkání
2 - Co děláme ve škole
3 – Školní třída
4 - Rodina
5 – Barvy
7 – Jídlo a pití
6 – Čísla 1–100
8 – Tělo
9 – Oblečení

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...