Přídavná jména - mluvnické kategorie

Materiál slouží k procvičení gramatických kategorií přídavných jmen. Obsahuje 3 pracovní listy s tématem stravováním na rodinném výletu – snídaně, oběd, večeře. Žák bude pracovat s textem, vyhledávat, třídit a doplňovat přídavná jména. Vyluští doplňovačku a sestaví s jejich použitím jídelníček.

CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Snídaně, oběd, večeře – gramatické kategorie přídavných jmen“ [online]. 25. 03. 2011. [cit. 26. 03. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...