Kamarádi

Kamarádi: "Pracovní list – vystřihovánka. Slouží k činnostnímu učení – určování slovních druhů."
Učitel zajistí, aby každý žák měl 10x bílého panáčka – kamaráda.
Žáci si panáčky společně dotvoří podle doporučení učitele: každý slovní druh odliší jinou barvou, napíší název slovního druhu a číslo (modře: sloveso 5). Vystřihnou si je.
Následuje vlastní práce s pomůckou:

MENČÍKOVÁ, Miroslava . Kamarádi.Metodický portál : Digitální učební materiály[online]. 18. 04. 2011, [cit. 2011-04-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...