Učíme se hrou

 "Hry jsou vhodné především pro žáky prvních ročníků, kteří se učí číst prostřednictvím genetické metody čtení. Pracovní listy mají podobu stolních her. Hrají dva až tři hráči, střídavě hází kostkou. Posunují se podle počtu puntíků na kostce. Musí ovšem správně přečíst, co je v daném políčku pro něj nachystáno. Pokud udělá chybu, vrací se zpět na políčko, ze kterého naposledy postoupil. Slovní hry – úkolem je správně přečíst dané slovo. Další varianta – vymysli větu obsahující dané slovo. Písmenková hra – přečti písmeno. Varianty – vymysli slovo, které začíná, nebo které obsahuje dané písmeno. Slovo vyhláskuj. Hra slepice na úkoly – ke hře je potřeba papír a tužka. Žáci musí přečíst úkol obsahující políčko, na které stoupli. Úkol by měli splnit, jinak se vrací zpět na políčko, ze kterého naposledy postoupili."

GŘUNDĚLOVÁ, Martina . Učíme se hrou.Metodický portál : Digitální učební materiály[online]. 20. 05. 2011, [cit. 2011-05-22]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

1 komentář:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...