Matematika pomocí činností

Vytvořte na podlaze město nebo jen jednu silnici. Postavte podél silnic/silnice modely domů nebo je vyrobte z krabiček. Každý dům bude mít vlaječku s číslem, nebo bude mít číslo vyznačeno na viditelném místě (na střeše apod.).


Žáci "procházejí městem" a počítají:
  • sečti všechna čísla na levé straně silnice;
  • zjisti součet čísel na levé a pravé straně a doplň vhodný domek na některou stranu tak, aby byl součet na obou stranách stejný;
  • použij na pravé straně jen domky se sudými čísly;
  • vynásob čísla domů, které stojí vždy proti sobě;
  • ...

Součástí aktivity může být i reálná procházka ulicemi města a pozorováním čísel domů.

Navlékací počítání
Dejte každému žákovi bužírku (koupíte v papírnictví, děti je používají na "pletení" přívěšků na klíče) a nakupte vhodné korálky s dostatečně velikým otvorem.
Žáci mohou vytvářet zobrazení různých matematických příkladů - sčítání, porovnávání, násobení.

Jak vytvořit model pro násobení?
Žák dostane k výše zmíněným pomůckám ještě špejli nebo klacík. Na ten bude navazovat bužírky (lze nahradit pevnějším provázkem). Zvolíme násobilku, např. 7. Žák bude navlékat vždy jen 7 korálků na jednu bužírku. Tu pak přiváže na špejli a začne navlékat další...

Desetinné zlomky (desetinná čísla, procenta)

Připravte čtverec 10x10 čtverečků (nejlépe nechat žáky vystřihnout ze sešitu s centimetrovými čtverečky) do dvojice a dvě různě barevné pastelky. Zahrajte si jakoukoli jinou soutěžní hru, kdy si dvojice zapisuje střídavě své úspěchy (jedna pastelka) a neúspěchy (druhá pastelka). 
Po ukončení soutěže vyzvěte žáky, aby vyjádřili svou úspěšnost a neúspěšnost formou zlomků (desetinných čísel, procent).

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...