Pořadí vět

Pracovní listy, kde žák skládá věty podle děje. Pokud pracoval správně, přečte si tajenku ukrytou na konci každé věty a tajenku namaluje. Žák může pracovat přímo na počítači nebo lze pracovní list nejprve vytisknout, rozstříhat a skládat.

SOBOTKOVÁ, Jana. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Pořadí vět“ [online]. 03. 03. 2011. [cit. 06. 03. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: .

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...