Soubor her do hodin českého jazyka – čtení, literární výchova, psaní – 1. třída

Soubor her do hodin českého jazyka – čtení, literární výchova, psaní – 1. třída:
"Rozvoj sluchové analýzy a syntézy, sluchového vnímání a paměti, podpora čtenářské gramotnosti, rozvíjení řeči, upevnění a podpora očních pohybů, vnímání prostoru, rozvoj zrakového vnímání a paměti."


ZIKEŠOVÁ, Milena. Soubor her do hodin českého jazyka – čtení, literární výchova, psaní – 1. třída.Metodický portál: Články [online]. 24. 10. 2011, [cit. 2011-10-25]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11961/SOUBOR-HER-DO-HODIN-CESKEHO-JAZYKA---CTENI-LITERARNI-VYCHOVA-PSANI---1-TRIDA.html>. ISSN 1802-4785.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...